Nordsjælland


Oplev Denmark > Attraktioner > Kirker og klostre > Nordsjælland


 
 
 
 

Aarby kirke er oprindelig indviet til Skt. Peder, senere til Vor Frue.Den oprindelige kirkebygning fra omkring år 1200 er udvidet flere gange, og først i 1400-tallet, hvor...  
Ågerup kirke ligger smukt med en enestående udsigt over Tempelkrogen, Isefjordens inderste vig. Kirken er opført i 1100-tallet. Koret er ombygget af flere gange, og tårn, våbenhus og sakristi er...  
Lille, smuk højhvælvet landsbykirke med et usædvanligt kraftigt tårn. Hovedrestaureret 1996-97. Lille, fint Frederik Nielsen-orgel.  
Opført i 1928 af beboerne i den nordvestlige del af Bregninge Sogn. På korets bagvæg en freskoudsmykning af R. Rud Pedersen (elev af Joachim Skovgaard) med...  
Annisse Kirke ligger smukt på en bakke ud til Arresø.Kirken er romansk kampestensbyggeri med granithjørner. Skib og kor går tilbage til omkring år 1080.En gotisk forlængelse af koret har fundet sted...  
Ansgarkirken i Hedehusene udmærker sig ved sin nylige renovering, som har givet et smukt og moderne kirkerum.Kirken, der blev indviet 2. juledag 1921, blev i starten af det nye...  
Adgang i forbindelse med gudstjeneste. Tolkning af gudstjeneste til engelsk. Apostolsk Kirke er en karismatisk frikirke.  
Smuk, lille kirke opført af granitkvadre. I nordvæggen ses de små , oprindelige vinduer. Gl. jernbeslået egetræsdør. Smuk renæssancealter- tavle fra 1608. Prædikestol fra 1653. Stolestader fra Chr....  
Asnæs Kirkes kor og skib opført omkring år 1100.Tårnet er fra sen-middelalderen, prædikestolen fra omkring 1600.Den fungerende altertavle er fra 1635,...  
Ødekirke med parklignende kirkegård.Opført i middelalderen som kapel til den dengang kongeligt ejede Aunsøgård. Sognekirke, indtil ny kirke blev...  
Bygget 1934 ved den nye kirkegård i Gl. Svebølle som afløser for Aunsø gamle Kirke.Tegnet af arkitekt Aage Herløw.V. restaurering i 1970 fik kirken et nyt...  
Udefra ligner Bagsværd Kirke med de glatte, hvide betonfacader og de grå aluminiumstage snarere et moderne industribyggeri eller en fabrik. Men træder du indenfor i kirken, som er tegnet af den...  
Bethlehemskirken er en folkekirke på Nørrebro med højt til loftet. Kirken er tegnet af arkitekt Kaare Klint, og dens højde giver den kathedralpræg trods dens lille grundflade. Kirken har et rigt...  
Kirken er fra 1100-tallet. Østvinduet over alteret er bevaret. På alterbordet krucifiks, mellem Maria og Johannes, skåret i træ i 1950 af P....  
Blistrup Kirke er en romansk kampestensbygning med enkelte kridtstenskvadre, indviet i 1140 til Jomfru Maria. Oprindelig bestod den af skib og kor, hvis østvæg havde apsis. Skibets norddør er...  
Kirken er fra 1100-tallet. Rødkalket. Kalkmalerier fra tre perioder: o. 1300, o. 1400, o. 1450.Usædvanlig stor døbefont fra o. 1325 af gotlandst kalksten...  
Christians Kirke er opbygget næsten som et teater med pulpiturer fra gulv til loft på de tre sider og alter, prædikestol og orgel anbragt over hinanden. Kirkens arkitekt var Nicolai Eigtved, der...  
Christiansborg Slotskirkes historie går tilbage til det første Christiansborg Slot. Christian 6. lod den talentfulde unge arkitekt Nicolai Eigtved stå for indretningen af slotskirken i 1738-42, og...  
Christianskirken er en funktionalistisk kirke med to Frobenius-orgler: et stort (1943) samt for tre år siden et mindre kororgel .Alterudsmykning af Poul Høm (1962) samt...  
Den Reformerte Kirke er opført i nederlandsk barokstil. Grundstenen blev lagt i 1688 af dronning Charlotte Amalie og den kan idag ses ved indgangen. Kirkens arkitekt var H. Brokham. Kirken er...  
Kirken er indvendig på alle hvælvinger og dele af murene dekoreret med kalkmalerier, udført af Isefjordsmesteren ca. 1450. Desuden middelalderligt krucifiks (ca. 1250) ophængt på væggen. Kirken er...  
Dragsholm Slot hører til blandt Danmarks ældste fungerende verdslige bygninger. Den oprindelige palatiebygning blev med stor sandsynlighed opført af Roskildebispen Peder Sunesen ca. 1215.  
Kirken ligger højt med vidt udsyn over Isefjord og Siddingefjord. Ældste del af kirken er opført i 1100-tallet. Prædikestol og altertavle fra 1648 i brusk-barok er skåret af...  
Eliaskirken er opført efter tegninger af Martin Nyrup, som også har tegnet og bygget Københavns Rådhus. Kirken, som ligger på Vesterbros Torv, blev indviet den 17. maj 1908 efter flere års ihærdigt...  
Kirkens blev indviet 27. marts 1994 som afløser for en vandrekirke. Ved grundstensnedlæggelsen i 1993 blev der, som noget ganske usædvanligt, indmuret 1 sten fra domkirken i Helsingør, 4 sten fra...  
Fra 1100-tallets begyndelse med romanske kampestensmure i det oprindelige hovedhus.  
Esrum Kloster blev grundlagt af Cistercienserordenen i 1151 og fik stor betydning som cisterciensernes åndelige centrum i Danmark. I dag fungerer Esrum Kloster som kulturelt centrum med skiftende...  
Det nuværende Esrum Kloster er resterne af et meget stort Cistercienser Klosterkompleks fra 1100-tallet. Esrum Kloster indeholder både museum, Broder Rud - restaurant i kælderen, urtehave,...  
Fårevejle Kirke har åbent i sommerhalvåret fra kl.7-18 og i vinterhalvåret fra kl.8-16.Kirken er meget besøgt, både til almindelige gudstjenester og kirkelige handlinger, samt som udflugtsmål.Jarlen...  
Rundvisning efter aftale. Søn- og helligdage er kirken åben i gudstjenesten. I sommersæsonen åben mellem 7.00 og 17.00Fotograf: Jens Kinkel  
Den ærefrygtindgydende Marmorkirke med den karakteristiske kobbergrønne kuppel må siges at være en af byens mest imponerende kirker. Kirken ligger smukt på linje med Amalienborg og Operaen midt i...  
Slotskirken er en del af Frederiksborg Museet, men fungerer også som sognekirke, og er derfor lukket for besøgende under kirkelige handlinger.Kirken var de enevældige kongers kroningskirke...  
Kirken er opført i 1200-tallet.Sideskib bygget i 1747Fotograf Jens Kinkel  
Kirken er fra 1100-1200 tallet. Orgel fra 1996.Ingen kalkmalerier. Kirken er åben, når graveren er på kirkegården, eller efter aftale.  
Nøgle kan lånes af graveren, såfremt han træffes på kirkegården.Fotograf Jens Kinkel  
Gilleleje Kirke, der stod færdig omkring 1538, er bygget som et langhus, oprindeligt i bindingsværk bestående af gammelt skibstømmer. Ved en restaurering i 1700-tallet blev bindingsværket fjernet og...  
Gl. Vor Frue Kirke i Roskilde er en treskibet frådstenskirke fra slutningen af 1000-tallet med senere skalmur af tegl. Omkring...  
Glostrup Kirke er opført som en romansk middelalderkirke midt i 1100 tallet. Kirken har gennemgået flere ombygninger i årene 1430 - 1530, og det var i denne periode, at bl.a. tårnet blev opført.  
Kirkens ældste del er fra slutningen af det 11. århundredeAfløst en hensmuldret trækirke fra årene efter kristendommens indførelseOprindelig opført i...  
Grundtvigs Kirke er opført til minde om den store danske præst, digter og reformator N.F.S. Grundtvig (1783-1882). Den monumentale bygning er blevet kaldt en gotisk katedral i moderne fortolkning....  
Fra ca. år 1200 i romansk stil med gotiske tilbygninger. Lysekrone V/Caspar Fincke, Chr. D. 4`s klejnsmed.  
Gundsømagle Kirke blev grundlagt i 1100-tallet. Prædikestolen er fra ca. 1610. Præstestolen er udført af Caspar Lubbeke, Roskilde, i 1657. Kalkmalerierne i koret og korbuen er...  
Helligaandskirken var oprindeligt en katolsk klosterkirke, men blev efter Reformationen i 1537 indviet til protestantisk sognekirke. Selve bygningen blev i 1728 raseret af en ildebrand, som...  
Helsinges ældste dele, skib og kor, blev opført for ca.800 år siden i romansk stil.Skibet blev forlænget, og tårnet bygget i munkesten i ca.år 1450. Igennem årene har kirken gennemgået mange...  
Helsingør Domkirke - Skt. Olai - har navn efter sin værnehelgen, den norske kong Olav den Hellige, som faldt i slaget ved Stiklestad 1030.Flere steder i kirken ser vi...  
Himmelev Kirke er åben hverdage i dagtimerne, derudover efter aftale. Kirken kan ikke besøges under kirkelige handlinger....  
Hjembæk Kirke er dekoreret med kalkmalerier fra omkring år 1500. På billedet herover ses kundskabens træ med "fristeren" snoet op ad stammen. Adam og Eva tilbydes...  
Overlevede de københavnske storbrande Holmens Kirke har på mirakuløs vis undgået alle de brande, København har været hærget af gennem tiderne. Derfor er kirken ikke alene det...  
Alterbilledet malet af guldaldermaleren C. W. Eckersberg, forestiller Jesus og den samaritanske kvinde og er ophængt i 1838. I den gamle fiskerkirke hænger 4 kirkeskibe fra kaperkrigene...  
Hvidovre Kirke er oprindelig i romansk stil. Senere tilbygninger: Sideskib - Valbyskibet - er fra 1675, våbenhuset fra 1763 og tårnet fra 1790.  
Højby Kirke er en af de største og ældste kampstenskirker på Sjælland. Den er bygget i de første årtier i 1100-tallet.Højby Kirke er kendt for sine smukke...  
Højelse kirke ligger højt i landskabet og kan med sin smukke gule farve ses langvejs fra. Kirken er indviet til Skt. Mikkel, hvilket fremgår af en indskrift på den største af...  
Hørsholm Kirke er smukt beliggende på en ø midt i søen i Hørsholm Slotshave. Kirken ligger hvor det nu nedrevne Hirschholm Slot lå. Den er tegnet af arkitekten C.F. Hansen, som også tegnede Domkirken...  
Ishøj Kirke er en typisk landsbykirke, bygget ca. år 1100. Prædkiestolen, kirkens udskårne stolesæder og den ældste af klokkerne stammer fra reformationstiden i 1536....  
Islebjerg Kirke (fra 1978/1998)- en oase for de 4000 frederikssundere, der har slået sig ned i byens nordligste del.En levende menighed med mange faciliteter og fællesskab, der rækker fra...  
Visionen for Jakobskirken i Roskilde er at understøtte menneskers mulighed for at vokse i tro, håb og kærlighed. Kirken består...  
Jerusalem Kirken er som metodistkirke bygget som frikirke. Stilen er byzantinsk-romansk. I Rigensgade i nærheden af det historiske kvarter Nyboder og Kongens Have knejser Jerusalemskirkens 50m høje...  
Jesuskirken er bygget med de gamle italienske katedraler som forbillede, dens dæmpede belysning og rigt udsmykkede indre minder på ingen måde om den almindelige hvidkalkede danske kirke, men derimod...  
Kirkerummet har et klassisk helstøbt snitKirkerummet har hvide vægge og højt til loftet3 kunstnere har skabt en helstøbt udsmykning...  
I Jyllinge sogn er der 2 kirker - den gamle middelalderkirke, der ligger Kirkestræde 9 i den gamle bydel i Jyllinge, og den ny moderne Hellig Kors Kirke, der ligger...  
En ægte stormandskirke fra den tidligste middelalder. Den sjællandske stormand, Skjalm Hvide, lod kirken opføre ca. år 1100 hovedsageligt i frådsten. I midten af 1300-tallet blev kriken ombygget, og...  
Det katolske tiggermunkekloster i Kalundborg blev grundlagt ca. 1239 af franciskanermunke også kaldet gråbrødre.Bag byggeriet stod grevinde Ingerd af Regenstein, der samtidig...  
Kapernaum Kirken er den ældste kirkefonds-kirke som stadig er i brug. Arkitekt prof. V. Koch har tegnet kirken, der opført i rødsten i 1895.  
Vor Frue karmeliterkloster med Sanct Mariæ Kirke er et af de bedst bevarede middelalderlige klosteranlæg i Nordeuropa. Klosteret blev grundlagt i 1430 da Erik af Pommern inviterede karmelitermunkene...  
Kastelskirken blev bygget i 1704 i stram barokstil. Udvendig bærer bygningen ikke præg af at være en kirke, kun korset på vejrhanen røber, at dette er et Guds hus. Et særpræg ved Kastelskirken er den...  
Kirkerup kirke er en af de ældste kirker i Roskilde stift. Den er fra starten af 11-hundredetallet.Kirken i sig selv er et...  
Nøgle udleveres hos graver eller i præstegården.Romansk kirke oprindeligt opført i 1100 tallet. Særpræget kirke med nordvendt tårn.  
Kirken er et anneks til Kyndby Kirke, og hørte tidligere under Svanholm Gods.Kirken har i umindelige tider ligget ensomt i det bakkede landskab.Krogstrup Kirkeby blev lagt øde...  
Opført af frådsten i Romansk stil.Dele af de oprindelige kalkmalerier på nordvæggen er fra omkring 1175. Kalkmalerierne menes udført af Jørlundemaleren.Svanholm's skiftende...  
I slutningen af 1896 indviedes Lumsås Kirke. Kirken fik efterhånden adskellige kunstneriske udsmykninger, bl.a Johs. Kroghs smukke glasmosaikvinduer fra 1931...  
Lynge Kirke er blandt Danmarks tidligste stenbyggerier og opført tidligt i 1100-tallet. Allerede i det følgende århundrede blev kirken forlænget. Igen i perioden 1400-50 bygges der til - denne gang...  
Lynæs kirke er fra 1901 og er opført i kløvede kampesten. Kirken kan beses ved henvendelse til kirkegårdspersonalet.Få en folder om kirken på...  
Kirken fremtræder som en romansk kampstensbygning, opført engang i det 12 århundrede.Omkring 1500 blev det glade bjælkeloft revet ned, og der blev bygget hvælvinger op.Kirkens tårn var indtil år 1739...  
Romansk/gotisk kirke opført i 1100 tallet.Henvendelse til graveren.  
Kirken har svunget tagOmvendt kuppelFritstående klokketårnCentralkirke med nadversalen i Jerusalem som forbillede  
Bygget i 1931 i romansk stil. Arkitekt: Aage Herløw.Normalt lukket udenfor gudstjenesterne.Guide kan ofte arrangeres - kontakt Jane Ø...  
Danmarks eneste moske med løgformet kuppel. Rundvisninger kan arrangeres alle dage ved telefonisk henvendelse forud. Alle er dog velkomne til at overvære...  
Kirken er bygget i røde munkesten i ca. 1225 i senromansk stil. Det flade loft blev i slutningen af 1300-tallet erstattet af hvælvinger. Ombygget i 1400...  
Den moderne kirkebygning - opført 1967-74 - står som et monument over tidens ypperste kirkearkitektur. Kirkens arkitekt har ladet sig inspirere af sin lærer, Kaare Klint, der fuldførte byggeriet af...  
Kirken har romansk kor og skib af kampesten med hjørnekvadre. Kirken er fra midten af 1100 tallet. Omkring år 1450 overhvælvedes kirken, sikkert samtidig med, at...  
Romansk munkestenskirke fra sidste halvdel af 14. årh. med gotiske hvælv i skib, tårn og sakristi. Kirken er rødkalket siden 1879, præcis hvorfor ved man ikke.  
Hvis graveren ikke er der, er kirken låst. Lørdag er kirken låst. Søndag åben til gudstjenesteFotograf Jens Kinkel  
Orø Kirkes kor og skib er opført i senromansk tid af kampesten med tilhugne kvadre på hjørner og omkring døråbninger samt vinduesindfatninger af kridt og munkesten. Begge de rundbuede døre er bevaret...  
Osted Kirke er en større landsbykirke, hvor stil og udbygning bærer præg af mange generationer. Hovedrestaureret 1986-87 med synlige middelalder-gravsten i gulvet....  
Raklev kirke - opført 1547 - ses videnom fra det bakkedrag, der skiller Røsnæs-halvøen på langs.Kirken består af to hoveddele, nemlig et stort langhus og et tårn i vestenden...  
Ramløse Kirkes kor og skib er opført i romansk stil ca. år 1150.Senere blev kor og skib forlænget i gotisk stil,hvorved disse blev lige lange,hvilket er meget sjældent.Tårngavlen er efter...  
Roskilde Domkirke er danske kongers og dronningers gravkirke gennem århundreder og optaget på UNESCO's liste over verdens umistelige  
Roskilde Kloster er det første adelige jomfrukloster i Danmark. Klostret ligger på det sted, hvor dominikanermunkene, "Sortebrødrene", byggede deres kloster i 1200-...  
Rørvig kirke er gulkalket, i det ydre en typisk sjællandsk landsbykirke med kamtakkede gavle.Kirken var oprindelig af røde tegnsten, men lyser idag op med sin gule farve i det...  
Lille, køn landsbykirke beliggende på en bakke, hvorfra der er udsigt over Kalundborg Fjord.Til forskel fra de fleste af egnens øvrige kirker har Røsnæs Kirke bevaret sit...  
Sakramentskirken er nyistandsat i 1991 m/moderne Korsvej af 1974 af Ejgil Vedel. Smukke ovenlys blyindfattede ruder. Der findes et galleri, hvor der...  
Den højt beliggende lille, katolske kirke er opført af montfortaner-ordenenshollandske ordensprovins (1937) og indviet til Jomfru Maria. I 2000 blev dennyindrettet efter de...  
Sankt Pauls Kirke blev indviet i 1877 og er blevet hovedrestaureret i 1993. En basilika med tredelt skib i nord-italiensk,romansk stil.  
Sankt Petri kirke er den ældstbevarede kirke i Københavns indre by. Tårnet, midterskibet og koret stammer fra det 15. århundrede.  
Sankt Petri Kirke er rammen om den evangelisk-lutherske tysksprogede menighed under Den Danske Folkekirke. Kirken er den ældst bevarede kirke...  
Sct. Andreas Kirke er opført i 1873 for Sct. Andreaskollegiet for midler skænket af kammerherreinde Polly Berling, som ligger begravet ved kirken. ...  
BYGNINGEN:Meget velbevaret senmiddelalder bygningskompleks i gotisk stil fra 1430; blev genopført ca. 1450 efter en ødelæggende brand.Det er det mest enestående i verden af sin...  
Sct. Matthæus Kirke er bygget i 1880 i romansk - norditaliensk stil. Kirken blev restaureret i 1978-79. Inde i kirken præges udsmykningen af et 9 X 11 meter stort alterbillede i oliefarver malet på...  
Sejerø Kirke er en utrolig smuk kirke fra 1250-1300, brydningstiden mellem romansk og gotisk byggestil. Der findes særdeles seværdige kalkmalerier fra 1558 forestillende...  
Gammel universitets ejet kirke, der overgik til selvstyre i 1936. Gode vandrermuligheder.Kirken har i ti år været lukket pga. giftgasningsulykke.Er genåbnet efteråret 1999.  
Smukt beliggende i udkanten af den lille landsby, Sigerslevester.Apsis, kor og skib er opført omkring åpr 1250 i romansk stil af kampesten med hjørner af kvaderhuggne granit og...  
Den romanske bygning, der er opført i 1250-75 i munkesten, har ikke bevaret oprindelige enkeltheder, bortset fra gravskrifter på korets nord- og sydside samt et tilmuret vindue i korets østvæg.  
Kirken er bygget ad flere gange. Skib med kor er fra ca. 1110. Våbenhus fra 1300- tallet og tårnet er fra 1700- tallet.I apsis og kor kalkmalerier.Hornsherreds...  
Den første kirke blev opført i 1897 af Jægerspris Stiftelsens arkitekt, Martin Borch.Indvendigt blev kirken dekoreret af kunstneren Joakim Skovgård.Kirken brændte totalt ud i...  
Skt. Ansgars kirke, opført i 1842, var den første katolske kirke i København efker reformationen. Oprindelig bygget som kapel for den østrigske ambassade. Kirken blev domkirke i 1892, da Danmark fik...  
Orgel: Frobenius, bygget 1953. Restaureret og udvidet 1987 af Frobenius til 36 stemmer. Evangelisk-luthersk kirke. Alterbilledet af Carl Bloch "Kristi Opstandelse" blev restaureret i...  
Skt. Laurentii Kirke i Roskilde er en romersk-katolsk kirke bygget i ny romansk stil. Der er katolsk messe hver søndag kl. 08....  
En af Danmarks store købstadskirker ombygget til sin nuværende skikkelse 1576-88. I det europæiske renæssanceår 2006, var Skt. Mikaels Kirke i Slangerup et af Danmarks officielt udpegede...  
Kirken, der blev indviet i 1872, er opført i nyromansk stil med professor Chr. Hansen som arkitekt. Han har bl.a. bygget kommunehospitalet, ovservatoriet i København og Athens universitet.  
Skt. Nikolai Kirke blev indviet i 1960. Kirken er af stor interesse for specielt arkitekturinteresserede. Romersk katolsk kirke.  
Kirkens østlige korrunding har siden 70'erne stået afrenset, og det levende og varme spil i frådstenenes struktur kommer frem på en enestående måde, inde i kirken.Under korbuen hang...  
Spændende landsbykirke midt i Skævinge ca. 8 km fra Slangerup og 12 km fra Hillerød. Kirken er fra sen vikingetid, og i 1550, blev kirken udstyret med nogle helt fantastiske og meget sjældne ...  
Kirken er aflåst, men nøgle kan lånes af graver Inge-Lisse Mose Jehg som træffes på Tlf.: 47 38 33 38Fotograf: Jens Kinkel  
Sortebrødreklostret ved Skt. Nokolai Kirke www.sktnikolaiholbaek.dk  
St. Albans Kirke, den Engelske Kirke, blev opført i 1887. Kirkeorgelet er over 100 år gammelt. Adgang for publikum i sommerperioden. Vinduer i glasmosaik - altertavle, prædikestol og døbefont i...  
Et af arkitekt Johan von Spreckelsens hovedværker. Kirken fremstår masivt og dominerende med sin vældige og kantede bygningskrop. Alligevel har Johan von Spreckelsen fanget det nordiske lys...  
Kirke for den svenske menighed i København, hvor alle kirkehandlinger udføres. Brochure om kirken til salg for dkr. 20,-I forbindelse med helligdage kan...  
Synagogen i Krystalgade Synagogen blev indviet år 1833 og er tegnet af professor C.F. Hetsch, hvis hovedværk netop er Synagogen. Allerede udefra er det værd at lægge mærke til de...  
Kirken er fra 1100-1200 tallet. Rester af kalkmalerier fra 1300-tallet. Orgel fra 1969.Hæfte med omtale kan købes i kirken.  
Søborg Kirke er en smuk middelalderkirke i røde munkesten, som er væsentlig større end de fleste landsbykirker. Den blev da også bygget som sognekirke for købstaden Søborg i begyndelsen af 1200-...  
Tibirke Kirke antages bygget omkring år 1120-1130 som en lille romansk kampestenskirke bestående af kirkens nuværende andet og tredje fag, samt et lille kor med apsis. I sidste del af 1300-tallet er...  
Torslunde Kirke er bygget omkring år 1100.I 1300-tallet blev våbenhus og kor bygget til kirken, og i 1400-tallet blev tårn og klokker føjet til.Døbefonten...  
Torup kirke er fra 1100-tallet. Kirken rummer bl.a. en romansk granitdøbefont, kalkmalerier fra omkring 1250, krucifiks fra omkring 1300 og kirkeskib fra 1750.  
Trinitatis Kirke blev indviet i 1656 som kirke for universitetets professorer og studerende, men er i dag almindelig sognekirke. Navnet henviser til Treenigheden – Gud, Søn og Helligånd – men også...  
Tveje Merløse kirke er en af de sjældne sjællandske kirker især på grund af de 2 tårne, der ser ud, som da de blev bygget i ca. 1140 formodentlig af Absalons far Asser Rig.  
Den oprindelige, romanske kirkebygning fik ved senere tilbygninger i 1400-tallet et mere gotisk præg.Altertavle og prædikestol er udført af "Kalundborg-Værkstedet" i...  
Ugerløse Kirke er bygget 1875-1876. Kirken er tegnet af arkitekt N. P. C. Holsøe under inspiration af middelalderens norditalienske kirkebyggeri af tegl. Kirken er stor og lys i det indre, men i det...  
En lille arkitektonisk perle i røde munkesten fra højmiddelalderen - ca. år 1100 - og trods senere om- og tilbygninger særdeles velbevaret. Murværket repræsenterer noget af det fornemste...  
Valby kírke er synlig på lang afstand. Den er opført af tilhuggede sandsten og med artiktonisk særpræg fra engelske bygningstræk.Omkring år 1300 er kirken udvidet mod vest. Tårnet blev tilbygget ca....  
Man formoder at Vallensbæk Kirke blev i bygget i årene 1150-1200. Den bestod da af romansk kor og skib, opført i kridtkvadre. Tårnet blev føjet til i årene efter 1500 i...  
Kirken er i sin oprindelige skikkelse bygget ca. år 1100 som en stormandskirke i angelsaksisk-normannisk stil. Bygningsmaterialet menes at være svensk sandsten. Det oprindelige tårn er tidligt blevet...  
Den nye kirke i Ishøj er en helt moderne kirke i et stramt og enkelt formsprog. Arkitekterne Wohlert har formået at genføde middelalderkirkens grundidé, der lever i de fleste danskere som billede på...  
Åben lørdag-søndag i gudstjenestetiden.Kirken er bevaret, sidst restaureret i 1836.Fotograf: Jens Kinkel  
Kirken blev indviet den 3. april 1966.Tilbygninger til kirken i 1976 og 1983.Kriken har to klokker i det egenartede klokketårn.Vestervang Kirke er et rart sted, hvor...  
Kirken er en romansk kirke fra 1100-tallet, enkel og smuk. Altertavle og degnestol er fra midten af 1600-tallet af Lorentz Jørgensen.  
Opført i 1906. Dejligt lyst kirkerum med usædvanlig og smuk farvesammensætning på træværket.  
Kirken er nygotisk stil og ligger smukt med udsigt over Arresø.I kirken kan man se general Classens sarkofag. Kirken har åbent i normal arbejdstid.  
Kalkmalerier fra 1425-50 af særlig kvalitet. Alterbordsfortæppet med abstrakt motiv er vævet af Grete Balle 1966. Orgel fra 1949 med 7 stemmer. ...  
Lige siden tårnets indvielse i 1752 har det været yderst populært at gå de 400 trin op til toppen, hvor Frelsermanden på sin globus skuer sejrssikkert udover Dronningens København. Lige nu står...  
Lidt historie Københavns Domkirke, som den ser ud idag, er en enkel nyklassicistisk bygning efter tegninger af C.F. Hansen. Grundstenen blev lagt af Frederik VI i 1817, og pinsedag...  
Vor Frue Kirke - Den 5-tårnet kirke i KalundborgVor Frue er Nordeuropas eneste 5 tårnede centralkirke. Den nærmeste, der ligner lidt, er hovedkoret...  
Vor Frue Kirke,  Københavns Domkirke blev genrejst 1811-1829 efter Københavns bombardement i 1897. Kirken rummer billedhuggeren Bertel Thorvaldsens...  
Prædikestol er udført af snedkermester og kirkekonsevator Henning Pedersen, Køge.Alterbordet er udført af Staunskjær og Larsen.Dåbsfad og kande er af Køge...  
Velrestaureret middelalder-kirke med senere tilbygningerTypisk Østsjællandsk tårnInteressant såkaldt katakismus-altertavle fra tiden umiddelbart...  
Romansk kirke. Åbent efter aftale med graveren på tlf. 51256267.  
Østervangkirken i Glostrup blev opført i 1970, og er en af Danmarks kun 7 rundkirker. Det er den første rundkirke i Danmark, som er opført i nyere...  
 
Feriehuse i hele Europa