Jægersborg Dyrehave

Bag hegn sammen med 2000 hjorte

Jægersborg Dyrehave er et 10 km2 stort natureldorado kun 10 km fra Rådhuspladsen i København. Siden Frederik d. III anlagde dyrehaven i 1671, har stedet været de danske kongers jagtrevir. Den dag i dag afholdes årligt kongejagter i dyrehaven.

Her lever omkring 2000 stykker hjortevildt, efterkommere af de hjorte, som blev drevet sammen bag hegn, da dyrehaven blev anlagt. Dåvildtet dominerer med omkring 1600 dyr. Mest imponerende er de 300 kronhjorte, Danmarks største pattedyr. Endelig findes omkring 100 stykker sikavildt, en lille hjorteart oprindelig importeret fra fjernøsten.

Den nemme adgang til Jægersborg Dyrehave kombineret med de intense naturoplevelser den rummer, har gjort stedet til Danmarks ubetinget populæreste udflugtsmål. Omkring 7 mio. mennesker besøger årligt Dyrehaven, som bliver flittigt brugt på alle årstider. Dyrehaven har været offentlig tilgængelig siden 1756. Jægersborg Dyrehave nås lettest med tog til Klampenborg Station.

Den afrikanske savanne på Sjælland

De mange dyr giver skoven et helt specielt særpræg. Selvom der er rigeligt med græs, elsker hjorte blade og kviste fra træer og buske, så overalt har træerne den samme karakteristiske flade underside, som man ser på den afrikanske savanne. Det giver frit udsyn under træerne.

Dyrehavens åbne centrale slette omkring det smukke rokokoslot Eremitagen, med de århundredgamle afbidte hvidtjørn og de græssende flokke af dyr, er et af Danmarks mest elskede naturscenerier. De mange hjorte er på dagligt arbejde som naturplejere af et 350 år gammelt kulturlandskab, men de udgør også et problem. Dyrene er bag hegn og kan ikke naturligt reagere på overbefolkning ved udvandring, så skovens folk må årligt skyde omkring 700 dyr for at holde bestanden konstant.

Dyrehaven er udlagt som naturskov, hvor træerne får lov at blive ældgamle og falde om og rådne naturligt. Det giver et meget rigt fugleliv, ligesom insekter og svampe stortrives i de faldne kæmper.