Rold Skov

Besøg Rold Skov – Danmarks største skov

Rold Skov er Danmarks største naturlige skovområde – næsten 80 km2 med udsøgte naturoplevelser. Et besøg i Rold Skov kan gøres på en dag - men du bliver aldrig færdig! For Rold Skov er så varieret og fuld af attraktioner, at der er stof til masser af spændende skovture. Rold Skov rummer betydelige arealer af oprindelig skov – den kæmpeskov, der i oldtiden dækkede hele Østhimmerland.

Overalt i skoven, selv i de mest kulturprægede dele, finder du små rester af denne skov, med århundredgamle krogede bøge, Roldbøgene, skovens ældste beboere.

På tur blandt kilder og smukke orkideer

En tur i Rold Skov kunne tage sit udgangspunkt ved foden af Rebild Bakker, hvor den blinkende Kovadsbæk krydser hulvejen op mod Rebild. Et kvarters gang mod syd og en svedende klatretur bringer dig op i Troldeskoven, Roldbøgenes højborg. Krogede og mosgroede strækker bøgene deres troldefingre mod himlen, mens skovbunden er dækket af væltede træer.

Der findes mange forskellige typer af bøg, og Rold Skov har sin egen – langsomtvoksende, forvreden, gennem tiden tilpasset de sandede bakkers barske livsvilkår. Århundreders gentagne hugst har fået bøgene til at skyde mange stammer op – røllebøge kalder man fænomenet.

Sætter du kursen ned ad bakke og mod nord gennem Gravlevdalen, krydser du de berømte store kilder, som hører til Nordeuropas allerstørste. Ved foden af de skovklædte bakker springer det klare kildevand ud af undergrundens kalklag – i Kovadsbæk, Ravnkilde og Lille Blåkilde. Fortsæt forbi Lille Blåkilde til Bjergeskoven. Undervejs passerer du oldtidens spor i landskabet – gravhøje, fortidens hulveje, mystiske stenrækker og stencirkler mm.

I Bjergeskoven kan du opleve Europas største orkidé, fruesko, omhyggeligt beskyttet i en lille indhegning. Første juni er datoen, hvis du vil se "fruen folde skoene ud".

Søer, kronhjorte og mere urskov

Turen, som er beskrevet, holder sig i den statsejede del af skoven, hvor naturvenlig, rekreativ skovdrift er i højsædet, men Rold Skov har mange andre facetter. I Nørlund Skov mod vest venter utrolige kildelandskaber, Lindenborg å’s vugge, sjældne planter og gamle løvenge i kronvildtets højborg.

En ekspedition her kræver både kort og kompas. Skoven er privat, men vej og sti er lovlig grund. Sydøst for Skørping ligger bl.a. fantastiske urskovspartier i Fræer Purker og Knebel Bakker, og Madum Sø, Danmarks største klarvandede sø, med fine bademuligheder, højmosen Langmosen og kilometervis af skov til løb, vandring, cykelture, ridning mm.