Statens Museum for Kunst

Danmarks nationalgalleri

Statens Museum for Kunst er det danske nationalgalleri og rummer en helt unik samling kunst – primær dansk billedkunst og udenlandsk billedkunst, som har haft betydning for kunstens udvikling i Danmark. Intet andet sted i verden kan man få et så nuanceret og bredt overblik over dansk kunst frem til i dag.

Museet foretager betydelige kunstindkøb for at opfylde de særlige forpligtelser til at indsamle og registrere dansk kunst, som museet har ifølge loven, men meget væsentlige dele af museets samlinger stammer oprindelig fra det danske kongehus’ kunstkamre. Museets samlinger kan føres tilbage til 1500-tallet, til Christian 2. De danske konger indkøbte og fik kunstværker foræret fra hele Europa.

Dansk guldalderkunst i særklasse

Museets samlinger består af næsten 9000 malerier og originale skulpturer. Den kunstneriske opblomstring i Danmark i begyndelsen af 1800-tallet præger samlingerne, der rummer en unik repræsentation af dansk guldalderkunst.

I Den Kongelige Kobberstikssamling findes ca. 300.000 kunstværker på papir: kobberstik, tegninger, raderinger, træsnit, akvareller, litografier og andre former for kunst på papir. De ældste stammer tilbage fra 1200-tallet. Endelig findes i Den Kongelige Afstøbningssamling mere end 2.600 gipsafstøbninger af figurer fra antikken, middelalderen og renæssancen.

Denne del af museets samling er placeret i Vestindiske Pakhus i Toldbodgade nær Amalienborg.

Tag børnene med på kunstmuseum

På Statens Museum for Kunst har børnene deres eget kunstmuseum. Idéen med Børnenes Kunstmuseum er at skabe rammer for børn, hvor de kan fordybe sig i et udvalg af originale kunstværker. Børnenes afdeling rummer også en biograf og et kunstværksted, hvor indtryk kan føres ud i livet.