Lindholm Høje

Vikingernes gravplads og landsby blev dækket af sandet

Gravpladsen på Lindholm Høje er uden diskussion et af Danmarks smukkeste fortidsminder fra yngre jernalder og vikingetid. Flere hundrede stensætninger, mange formede som skibe, markerer brandgravene. Fra toppen af gravpladsen er der en formidabel udsigt over Limfjorden, der allerede i oldtiden var af stor betydning, både som føderessource og handelsvej.

I slutningen af vikingetiden blev hele området dækket af flyvesand og er derfor blevet bevaret til i dag. Ved de store udgravninger i 1950’erne blev dele af vikingernes landsby og en nypløjet mark fra vikingetiden udgravet.

Lindholm Høje Museum bejler til fantasien

Det smukke museum ligger lige neden for gravpladsen, og fra stedets café er der en enestående udsigt. På en utraditionel måde fortælles historien om, hvordan man i jernalder og vikingetid levede og døde på Lindholm Høje. De originale oldsager er udstillet sammen med rekonstruktioner, panoramaer, illustrationer, kort og tekst, så der er mulighed for både en umiddelbar oplevelse og en saglig fordybelse.

Her kan man se, hvordan indbyggerne gik klædt, hvordan de dyrkede deres jord, hvordan begravelserne foregik, og hvordan en række af dagligdagens gøremål blev grebet an. Der fortælles også om verden uden for Lindholm Høje.

Vikingerne lever endnu

Hver sommer dukker vikingerne frem fra historiens skygger på Lindholm Høje. I slutningen af juni opføres der et vikingespil under åben himmel, og samtidig afvikles det store vikingemarked. Et besøg på markedet er et spring 1000 år tilbage i tiden. Her myldrer det med vikinger, både mænd, kvinder og børn, der fra de smukt dekorerede boder faldbyder alskens varer.

Oplev vikingesmeden i arbejde, spis vikingemad eller bliv viklet ind i en drabelig sværdkamp.