Mønsted Kalkgruber - verdens største kalkmine

På arbejde under jorden gennem 1000 år

Mønsted Kalkgruber har været verdens største kalkmine. I flere niveauer findes mere end 60 km gange under jorden. Nogle gange er så store som domkirker, og i andre kan en voksen mand ikke gå oprejst.

Kalkbrydningen startede for 1000 år siden. Den tidlige middelalders stenkirker krævede kalkmørtel som bindemiddel, en ny byggeteknik i Danmark. Under markerne ved landsbyen Mønsted fandtes lettilgængelig kalk, der kunne brydes og brændes til fremstillingen af kalkmørtel.

Arbejdet blev gennem 800 år et bierhverv for landsbyens bønder. Agerjorden skulle passes, så arbejdet måtte ske om vinteren, men da et åbent kalkbrud blev til pløre og ælte på denne årstid, gravede man i stedet mineskakter og gange under jorden. Omkring år 1820 blev brydningen til stordrift året rundt. Den sidste kalk blev brudt i 1955.

Besøg flagermusene og se det store multi-medie show

I kalkgruberne overvintrer mere end 5000 flagermus af 5 forskellige arter, bl.a. den sjældne damflagermus. Sammen med de nærliggende Daubjerg Kalkgruber er Mønsted Europas vigtigste vinterkvarter for flagermus. De forlader gruberne i slutningen af april, men allerede i løbet af august mødes flagermusene igen i kalkgruberne, hvor de parrer sig, inden de går i dvale.

Hver dag udspiller et lyd og lysshow sig en gang i timen over den største sø i gruberne. I løbet af et kvarter kastes mere end 500 billeder op på fire store naturlige ”lærreder” på klippevæggene. To lærreder fortæller grubernes hovedhistorie, de to andre såkaldte ”sidehistorier”. Billederne ledsages af musik og dansk tale. Showet virker overvældende og kan sagtens besøges flere gange under besøget.

Tag varmt tøj på, der er kun 8 grader i gruberne året rundt. Af samme grund bruges en del af minegangene til lagring af ost.