Møns Klint

En af Danmarks største natur-attraktioner

Møns Klint er en levende illustration af den utrolige variation i det danske landskab. Klintens hvide kridtklipper rejser sig lodret fra den turkisgrønne Østersø til 130 meters højde, kronet af den grønne bøgeskov. Det er ganske enkelt et landskab, der ikke findes magen til andre steder i Skandinavien. Møns Klint er da også en af landets populæreste natur-attraktioner og besøges årligt af ca. 300.000 gæster.

På jagt efter 75 mio. år gamle hajer og blæksprutter

De kridtformationer, der danner Møns Klint og landskabet bagved, er dannet af kalkskaller fra bittesmå encellede alger i det varme tropiske hav, der dækkede Danmark i kridttiden for 75 mio. år siden. I havet levede bl.a. hajer og blæksprutter, hvis tænder og skjoldpigge (vættelys) kan findes som forsteninger i kridtet, sammen med forstenede muslinger, snegle, søpindsvin, søliljestilke og armfødder. Vættelys og søpindsvin findes ofte som løsfund på stranden, men ellers er hammer og kniv en god håndbagage. De fleste forsteninger findes, hvor kridtet er hærdet til en hård, gullig bjergart.

Møns Klint og de fantastiske bakker på Høje Møn er skabt under isfremstød ved istidens slutning, hvor bræerne som kolossale bulldozere skubbede 100 meter tykke flager af kridt op fra Østersøens bund. Flintlagene i kalken viser, hvordan isen har tippet og foldet flagerne.

Lysegrønne bøgetræer og sjældne orkideer

Møns Klint er andet end den berømte klint. Klinteskoven og de åbne græsarealer, f.eks. ved Jydelejet og Høvblege, er Danmarks rigeste orkidélokalitet med 20 ud af landets 43 arter. Orkidéer er sjældne og truede planter, og det er ikke tilladt at plukke eller opgrave orkidéer i Danmark. Nyd dem i stedet langs de talrige stier i området, f.eks. de smukke arter Rød Hullæbe, Horndrager og Stor Gøgeurt.