Klostermølle Naturskole

Munkenes mølle i søhøjlandets hjerte

Hvor Danmarks længste å, Gudenåen, løber ud i Mossø - som er Jyllands største sø - ligger en af det jyske søhøjlands natur- og kulturperler. Klostermølle Naturskole er et ideelt udgangspunkt for en udflugt ved Mossø eller en travetur i skoven op til udsigtspunktet ”Sukkertoppen”.

Hele området er fredet, og der er anlagt en række afmærkede vandrestier. Naturskolen er indrettet i de historiske bygninger, som fortæller om udnyttelsen af vandkraften på stedet helt tilbage til den tidlige middelalder, da benediktinermunke anlagde kloster og mølle på stedet.

Klostermølle – fra kornmølle til industrianlæg

Klostermølle Naturskole er et populært udflugtsmål, uanset om man kommer med kano, er på udflugt eller deltager i et af skolens arrangementer. Det myldrende folkeliv på en sommerdag er ikke nyt for stedet, hvor benediktinermunke i 1050 – 1100 anlagde et af Danmarks første klostre, Voer Kloster. Klosteret er for længst forsvundet, nedrevet efter reformationen og brugt til at bygge renæssanceslottet Skanderborg Slot.

Munkene bragte ny ingeniørkunst til Danmark. De byggede en 1300 meter lang dæmning, som tvang Gudenåen væk fra sit naturlige leje ned gennem Klosterkæret og ledte den frem til klosteret, således at der opstod fald nok mellem åen og søen til at drive en vandmølle.

Selvom klosteret senere blev nedlagt, eksisterede kornmøllen frem til 1872, da den blev ombygget til at fremstille papirmasse af træ. I 1933 udbyggedes med papproduktion, og fra denne tid stammer den fascinerende 90 meter lange tørrelade, Nordens længste træbygning. Industrianlægget fungerede helt frem til 1975, da det blev købt af staten og fredet.

Naturen på programmet

Det er ikke uden grund, det netop er ved Klostermølle, at der er anlagt et naturskole. Åen, søen, mosen, engen og bøgeskoven ligger lige for døren, og her vrimler med planter og dyr. I tørreladens gavl er indrettet fugletårn, hvorfra bl.a. fiskeørnen kan iagttages, og en tur langs åen byder ofte på både isfugl og vandstær.